A la perruqueria - At the hairdressing salon

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Quant cobreu per un rentat i un tall?
inizia ad imparare
How much do you charge for a wash and a cut?
Voleu que tingués un estil recte o ondulat?
inizia ad imparare
Do you want it styled straight or wavy?
Heu de raspallar-vos els cabells suaument per evitar danyar-lo.
inizia ad imparare
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
També disposem de serveis de cosmetologia.
inizia ad imparare
We have cosmetology services as well.
Què tan baix us agradaria?
inizia ad imparare
How short would you like it?
Puc acordar una cita per a un tall de cabells avui?
inizia ad imparare
Can I make an appointment for a haircut today?
Què vols fer-te al cabell avui?
inizia ad imparare
What do you want me to do to your hair today?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Frases quotidianes en anglès"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.