Preguntant i donant consells - Asking and giving advice

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
En la meva opinió, hauries de convèncer-la que va ser un accident.
inizia ad imparare
In my opinion, you should convince her it was an accident.
Generalment és una bona idea demanar al teu pare que intercedi per tu.
inizia ad imparare
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
El que vaig dir és la meva recomanació personal.
inizia ad imparare
What I said is my personal recommendation.
Per què no demanes disculpes?
inizia ad imparare
Why don't you ask for an apology?
Què m'aconsejes?
inizia ad imparare
What do you advise me?
Si estiguereu al meu lloc, què faríeu?
inizia ad imparare
If you were in my place, what would you do?
T'aconsello parlar amb ella.
inizia ad imparare
I advise you to talk to her.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Frases quotidianes en anglès"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.