English Top 1000 250-300

5  1    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
room
My room is smaller than my brother's.
inizia ad imparare
pokój
Mój pokój jest mniejszy niż pokój mojego brata.
best
She's my best friend.
inizia ad imparare
najlepszy
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
wanna
forma potoczna od "want to"
I wanna kiss you.
inizia ad imparare
chcę
Chcę cię pocałować.
together
If you want, we can go together.
inizia ad imparare
razem
Jeśli chcesz, możemy iść razem.
wife
Is your wife a teacher?
inizia ad imparare
żona
Twoja żona jest nauczycielką?
open
Is the office open now?
inizia ad imparare
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?
mom
I love you mom.
inizia ad imparare
mama
Kocham cię mamo.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.