English Top 1000 650-700

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to explain
Can you explain this?
inizia ad imparare
wyjaśniać
Możesz to wyjaśnić?
certainly
He will certainly understand.
inizia ad imparare
z pewnością
On z pewnością zrozumie.
bastard
You bastard!
inizia ad imparare
drań
Ty draniu!
changed
czas przeszły od "change"
Some laws should be changed.
inizia ad imparare
zmienił
Niektóre przepisy powinny zostać zmienione.
song
Do you know this song?
inizia ad imparare
piosenka
Znasz tę piosenkę?
to ride
I hate riding the bicycle.
inizia ad imparare
jeździć
Nienawidzę jeździć na rowerze.
to wonder
I wonder why he did it.
inizia ad imparare
zastanawiać się
Zastanawiam się, dlaczego to zrobił.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.