English Top 1000 950-1000

1  1    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
tree
Every man should plant a tree.
inizia ad imparare
drzewo
Każdy człowiek powinien posadzić drzewo.
singing
forma czasownika "sing"
She's always singing in the shower.
inizia ad imparare
śpiewający
Ona zawsze śpiewa pod prysznicem.
to park
We will park the car on the street.
inizia ad imparare
parkować
Zaparkujemy samochód na ulicy.
moved
He moved abroad three years ago.
inizia ad imparare
przeniósł
On wyjechał za granicę trzy lata temu.
promised
czas przeszły od "promise"
He promised me he will wait.
inizia ad imparare
obiecał
Obiecał mi, że poczeka.
jail
He went to jail for six years.
inizia ad imparare
więzienie
Poszedł do więzienia na sześć lat.
within
I'll be there within half an hour.
inizia ad imparare
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.