English Top 1000 850-900

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
heaven
I feel like in heaven.
inizia ad imparare
niebo
Czuję się jak w niebie.
forward
I'm looking forward to the party!
inizia ad imparare
naprzód
Czekam z niecierpliwością na imprezę!
fighting
forma czasownika "fight"
Kids, stop fighting!
inizia ad imparare
walczący
Dzieci, przestańcie się kłócić!
talked
czas przeszły od "talk"
We talked till dawn.
inizia ad imparare
rozmawiali
Rozmawialiśmy do rana.
ground
Don't lie on the ground.
inizia ad imparare
ziemia
Nie leż na ziemi.
tough
She's a tough woman.
inizia ad imparare
twardy
Ona jest twardą kobietą.
third
He finished third.
inizia ad imparare
trzeci
Zajął trzecie miejsce.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.