English Top 1000 600-650

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to fall
I fell down the stairs.
inizia ad imparare
upadać
Spadłem ze schodów.
somewhere
My wallet has to be somewhere here.
inizia ad imparare
gdzieś
Mój portfel musi gdzieś tutaj być.
to land
The plane has just landed.
inizia ad imparare
wylądować
Samolot właśnie wylądował.
calm
Calm down!
inizia ad imparare
spokojny
Uspokój się!
possible
Is it possible at all?
inizia ad imparare
możliwy
Czy to jest w ogóle możliwe?
straight
Go straight ahead.
inizia ad imparare
prosto
Idź prosto przed siebie.
to win
My team won the match.
inizia ad imparare
wygrywać
Moja drużyna wygrała mecz.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.