Interfejs użytkownika - User interface

 0    70 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
pole tekstowe
W to pole tekstowe wpisujemy nazwę szablonu.
inizia ad imparare
text field
A template name is entered into this text field.
pasek tytułowy
inizia ad imparare
title bar
klikać
Proszę kliknąć przycisk "Pomoc".
inizia ad imparare
to click
Please click on the button "Help".
definiowany przez użytkownika
Format i nazwa są ustawieniami definiowanymi przez użytkownika.
inizia ad imparare
user-defined
A format and a name are user-defined settings.
profil użytkownika
inizia ad imparare
user profile
pasek zadań
Przycisk "Start" znajduje się na pasku zadań.
inizia ad imparare
taskbar
The button "Start" is located on the taskbar.
wprowadzać
np. dane
Wprowadziłem te dane do tabeli manualnie.
inizia ad imparare
to enter
I entered this data into the table manually.
+63 schede
La lezione è parte del corso
"Business English - IT"
(Un totale di 311 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.