Usługi informatyczne - IT services

 0    15 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
integrator systemów
Jako integrator systemów oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania informatyczne.
inizia ad imparare
systems integrator
As a systems integrator we offer our clients comprehensive IT solutions.
wdrażanie
Implementacja nowego systemu ERP trwała 2 lata.
inizia ad imparare
implementation
The new ERP system implementation took 2 years.
optymalizacja
Optymalizacja systemu przyczyni się do lepszej efektywności pracy w naszym dziale.
inizia ad imparare
optimization
System optimization will result in better work efficiency in our department.
zarządzanie usługami informatycznymi
inizia ad imparare
IT service management
or: ITSM
infrastruktura IT
Usługi w chmurze są istotnymi komponentami naszej infrastruktury IT.
inizia ad imparare
IT infrastructure
Cloud services are important components of our IT-infrastructure.
proces biznesowy
Zajmujemy się również optymalizacją procesów biznesowych w obszarze logistyki.
inizia ad imparare
business process
We also deal with the optimization of business processes in the logistics.
oprogramowanie na zamówienie
Rozwijamy obecnie oprogramowanie na zamówienia dla klienta z sektora bankowego.
inizia ad imparare
custom software
Currently we are developing the custom software for a client from the banking sector.
+8 schede
La lezione è parte del corso
"Business English - IT"
(Un totale di 311 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.