Praca w IT - IT jobs

 0    11 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
administrator systemów
Administrator systemów jest często również odpowiedzialny za bezpieczeństwo informatyczne.
inizia ad imparare
system administrator
A system administrator is often also responsible for computer security.
architekt oprogramowania
Zatrudniliśmy nowego architekta oprogramowania.
inizia ad imparare
software architect
We hired a new software architect.
branża IT
Sytuacja w branży IT jest stabilna pomimo kryzysu.
inizia ad imparare
IT industry
Despite the crisis the situation in the IT-industry is stable.
administrator baz danych
W celu wzmocnienia naszego zespołu poszukujemy administratora baz danych.
inizia ad imparare
database administrator
We are looking for a database administrator to expand our team.
programista (developer) oprogramowania
Nasi programiści powinni mieć także doświadczenie z relacyjnymi bazami danych.
inizia ad imparare
software developer
Our software developers should also have the experience with relational databases.
+6 schede
La lezione è parte del corso
"Business English - IT"
(Un totale di 311 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.