Programowanie - Programming

 0    54 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
język programowania
Aplikacja została stworzona w języku programowania C.
inizia ad imparare
programming language
also: computer language
This application was developed in the programming language C.
wykonywać
np. skrypt, program
Aby wykonać skrypt, proszę nacisnąć przycisk "Start".
inizia ad imparare
to execute
Please press the button "Start" to execute the script.
środowisko uruchomieniowe
Zalogowany użytkownik może wybrać i zainstalować konkretne środowisko uruchomieniowe.
inizia ad imparare
runtime environment
A logged-on user can select and install a particular runtime environment.
log
inaczej: dziennik, rejestr zdarzeń
Sprawdziliśmy wszystkie wpisy w tym logu.
inizia ad imparare
log
We checked all entries in this log.
kod źródłowy
Rozpowszechnianie kodu źródłowego jest niedozwolone.
inizia ad imparare
source code
Distribution of the source code is illegal.
zapytanie SQL
Szczegółowe raporty są tworzone w oparciu o zapytania SQL.
inizia ad imparare
SQL query
Detailed reports are created based on SQL queries.
kod binarny
inizia ad imparare
binary code
+47 schede
La lezione è parte del corso
"Business English - IT"
(Un totale di 311 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.