Internet - Internet

 0    15 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
tryb online
Usługa umożliwia przełączanie się pomiędzy trybem online i offline.
inizia ad imparare
online mode
The service allows to switch between the online and offline mode.
tryb offline
Dzięki tej opcji użytkownik ma dostęp do plików w trybie offline.
inizia ad imparare
offline mode
With this option a user can access files in offline mode.
zakładka
tzn. odnośniki do innych witryn
Posortowałem zakładki w kolejności alfabetycznej.
inizia ad imparare
bookmark
I sorted bookmarks alphabetically.
media społecznościowe
Wielu użytkowników udostępnia w mediach społecznościowych swoje dane osobiste.
inizia ad imparare
media społecznościowe in inglese
social media
Many users share their personal data on social media.
post
np. na forum internetowym
inizia ad imparare
post
blogosfera
inizia ad imparare
blogosphere
przeglądarka internetowa
Proszę zamknąć wszystkie zakładki w swojej przeglądarce.
inizia ad imparare
web browser
Please close all tabs in your web browser.
+8 schede
La lezione è parte del corso
"Business English - IT"
(Un totale di 311 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.