Top 500 Dutch verbs 101 - 150

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to spread
The disease spread all over the country.
inizia ad imparare
verspreiden
De ziekte heeft zich over het hele land verspreid.
to move
to change the arranged time
She moved the meeting to have more time.
inizia ad imparare
verplaatsen
also: de afgesproken tijd wijzigen
Ze heeft de vergadering verplaatst om meer tijd te hebben.
to receive
to had good opinions
His first album was well received.
inizia ad imparare
ontvangen
also: goede reacties gekregen
Zijn eerste album werd goed ontvangen.
to desire
You have no idea how much I desire you.
inizia ad imparare
begeren
Je hebt geen idee hoezeer ik je begeer.
to inform
Your sister informed me about your disease.
inizia ad imparare
informeren
Je zus informeerde me over je ziekte.
to face
You have to face your anguish.
inizia ad imparare
onder ogen zien
Je moet je angst onder ogen zien.
to attract
Light attracts moths.
inizia ad imparare
aantrekken
Licht trekt motten aan.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 Dutch verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.