Top 500 Dutch verbs 201 - 250

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to attack
I was attacked by a bear.
inizia ad imparare
aanvallen
Ik werd aangevallen door een beer.
to act
Peter is acting strange today.
inizia ad imparare
gedragen
Peter gedraagt zich echt vreemd vandaag.
to close
Close the door.
inizia ad imparare
dicht doen
Doe de deur dicht.
to lie
to not tell the truth
I suspect he may be lying.
inizia ad imparare
liegen
also: niet het waarheid zeggen
Ik vermoed dat hij aan het liegen kan zijn.
to wear
to show signs of being thoroughly used
The carpet started to wear from constant using.
inizia ad imparare
slijten
Het tapijt begon te slijten door voortdurend gebruik.
to start
The organization started a protest to defend the forest.
inizia ad imparare
beginnen
De organisatie heeft een protest begonnen om de bos te verdedigen.
to watch
How can you watch TV all day?
inizia ad imparare
kijken
Hoe kan je TV de hele dag kijken?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 Dutch verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.