Top 500 Dutch verbs 401 - 450

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to determine
Have you been able to determine what's wrong with him?
inizia ad imparare
vaststellen
Heb je kunnen vaststellen wat er met hem aan de hand is?
to affect
Cancer is a disease that can affect people of any age.
inizia ad imparare
beïnvloeden
Kanker is een ziekte dat mensen van welke leeftijd dan ook kan beïnvloeden.
to return
Yesterday I went to Sara to return her sweater.
inizia ad imparare
terugbrengen
Gisteren ben ik naar Sara gegaan om haar trui terug te brengen.
to remove
It's not easy to remove a red wine stain.
inizia ad imparare
verwijderen
Het is niet gemakkelijk om een rode wijnvlek te verwijderen.
to engage
I have been so engaged in the show that I lost track of time.
inizia ad imparare
bezig zijn
Ik ben zo bezig geweest met de show dat ik de tijd uit het oog verloor.
to conduct
She has no experience in conducting an orchestra.
inizia ad imparare
dirigeren
Ze heeft geen ervaring met het dirigeren van een orkest.
to state
The report stated that the school should be given more money.
inizia ad imparare
staan
In het verslag staat dat de school meer geld moet krijgen.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 Dutch verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.