Top 500 Dutch verbs 351 - 400

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to post
You look so great on this photo! You should definitely post it on Facebook!
inizia ad imparare
plaatsen
Je ziet er zo geweldig uit op deze foto! Je moet hem zeker op Facebook plaatsen!
to name
to give name
I'm going to name my daughter Julia.
inizia ad imparare
noemen
also: naam geven
Ik ga mijn dochter Julia noemen.
to launch
Apollo 11 was launched from Kennedy Space Center.
inizia ad imparare
lanceren
Apollo 11 werd gelanceerd vanaf Kennedy Space Center.
to note
to notice
The days were getting shorter, she noted.
inizia ad imparare
merken
De dagen waren korter aan het worden, heeft ze gemerkt.
to lead
to show the way
Can you please lead me to the restaurant? I don't know where it is.
inizia ad imparare
leiden
also: de weg laten zien
Kun je me alsjeblieft naar het restaurant leiden? Ik weet niet waar het is.
to focus
After entering the dark room, her eyes needed time to focus.
inizia ad imparare
focussen
Nadat je een donkere kamer binnenkom, hadden haar ogen hebben tijd nodig om zich te focussen.
to promote
I was promoted and got a pay rise.
inizia ad imparare
promoveren
Ik werd gepromoveerd en kreeg een loonsverhoging.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 Dutch verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.