Top 500 Dutch verbs 451 - 500

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to direct
to be in charge
As a manager, she directs a staff of almost 50 employees.
inizia ad imparare
leiden
Als manager leidt ze een staf van bijna 50 medewerkers.
to expand
Are you thinking about expanding your business to foreign markets?
inizia ad imparare
uitbreiden
Denk je erover om je bedrijf uit te breiden naar buitenlandse markten?
to emerge
A strange figure emerged from the shadows.
inizia ad imparare
tevoorschijnen
Er kwam een vreemd figuur uit de schaduw tevoorschijn.
to update
to make something more modern
It's important that you update our app every time we launch a new version.
inizia ad imparare
updaten
also: iets meer modern maken
Het is belangrijk dat je onze app update elke keer dat we een nieuwe versie hebben.
to view
How do you view this problem?
inizia ad imparare
zien
Hoe zie je deze probleem?
to pick
We've been in this store for ages, just pick one dress and let's go!
inizia ad imparare
kiezen
We zijn al jaren lang in dit winkel, gewoon kies een jurk zodat we kunnen gaan!
to dedicate
She dedicated her whole professional life to finding the cure for cancer.
inizia ad imparare
besteden
Ze heeft haar hele professionele leven besteed aan het vinden van de remedie voor kanker.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 Dutch verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.