У банке - In a bank

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Вы можаце даць мне мелкія купюры?
inizia ad imparare
Could you give me some smaller bills?
Я згубіў маю чэкавую кніжку, я жадаю палучыць іншую.
inizia ad imparare
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
Магу я заказаць новую чэкавую кніжку, калі ласка?
inizia ad imparare
Could I order a new checkbook, please?
Мне патрэбны банкамат.
inizia ad imparare
I have to go to the cash machine.
Я жадаю адкрыць рахунак.
inizia ad imparare
I would like to open an account.
Я бы хацеў зняць вялікую суму.
inizia ad imparare
I would like to withdraw a large amount.
Прабачце, я забыў сваё пасведчанне асобы.
inizia ad imparare
Sorry, I forgot my identification.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Штодзённыя фразы на англійскай мове"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.