У прадажы - In sales

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Які колер вам падабаецца?
inizia ad imparare
Which colour do you like?
Калі ў вас ёсць гарантыйны сертыфікат, мы заменім яго.
inizia ad imparare
If you have the warranty certificate we'll replace it.
Нам трэба аванс.
inizia ad imparare
We need an advanced payment.
Гэты прадукт можна выкарыстоўваць рознымі спосабамі.
inizia ad imparare
This product can be used in several ways.
Калі ласка, раскажыце мне больш аб тым, што вы шукаеце.
inizia ad imparare
Please tell me more about what you are looking for.
Вы чулі пра гэты новы прадукт?
inizia ad imparare
Have you heard of this new product?
Я думаю, вы ніколі не выкарыстоўвалі такі прадукт раней.
inizia ad imparare
I think you haven't used anything similar before.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Штодзённыя фразы на англійскай мове"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.