У стаматолага - At the dentist

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Гэта лячэнне вельмі каштоўнае.
inizia ad imparare
Those treatments are really expensive.
Дайце мне ведаць, калі адчуваеце боль.
inizia ad imparare
Let me know if you feel any pain.
Пасля агляду вашых здымкаў, баюся, вам трэба ставіць брэкеты.
inizia ad imparare
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Вам трэба пломба.
inizia ad imparare
You need a filling.
Я хачу праверыцца.
inizia ad imparare
I would like a check-up.
Вы можаце прыйсці на кансультацыю ўдзень.
inizia ad imparare
You can come to the consulting room this afternoon.
Адзін з маіх зубоў зламаўся.
inizia ad imparare
One of my teeth has broken.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Штодзённыя фразы на англійскай мове"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.