300 najdôležitejších prídavných mien 1 - 50

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
nový
Milujem svoju novú bundu.
inizia ad imparare
new
I love my new jacket.
veľký
Staviam veľký dom.
inizia ad imparare
large
I'm building a large house.
biely
Tvoja pokožka je biela ako sneh.
inizia ad imparare
white
Your skin is as white as snow.
pravdivé
Hovorím pravdu!
inizia ad imparare
true
I'm telling you the truth!
tmavý
Táto farba je priliš tmavá, nepáči sa mi.
inizia ad imparare
dark
This colour is too dark, I don't like it.
nízky
Hladina mojej energie je naozaj nízka.
inizia ad imparare
low
My energy level is really low.
ten, komu je ľúto
Je mi ľúto, že som ťa sklamal.
inizia ad imparare
sorry
I'm sorry I let you down.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 300 najdôležitejších prídavných mien"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.