300 najdôležitejších prídavných mien 201 - 250

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
lenivý
Si ten najlenivejší človek ktorého poznám.
inizia ad imparare
lazy
You're the laziest person I know!
ľadový
Tvoje ruky sú ľadové.
inizia ad imparare
icy
Your hands are icy!
nedostatočný
Zásoby ropy sa do roku 2050 stanú nedostatočné.
inizia ad imparare
scarce
Oil deposits will have become scarce by 2050.
záhadný
Jeho argumenty sú pre mňa záhadné.
inizia ad imparare
obscure
His arguments are obscure to me.
skorumpovaný
Veľa policajtov je skorumpovaných.
inizia ad imparare
corrupt
Many politicians are corrupt.
úprimný
Chceš, aby som k tebe bol úprimný?
inizia ad imparare
frank
Do you want me to be frank with you?
zaprášený
Ten stôl je zaprášený. Môžeš ho utrieť?
inizia ad imparare
dusty
That table is dusty. Could you wipe it?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 300 najdôležitejších prídavných mien"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.