300 najdôležitejších prídavných mien 101 - 150

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
v dobrej forme
Chodím do posilňovne aby som bol v dobrej forme.
inizia ad imparare
fit
I go to the gym to be fit.
špinavý
Tvoje topánky sú špinavé.
inizia ad imparare
dirty
Your shoes are dirty.
slepý
Slepí ľudia sa spoliehajú na ostatné zmysly.
inizia ad imparare
blind
Blind people rely on other senses.
holý
Zbil medveďa holými rukami.
inizia ad imparare
bare
He beat a bear with bare hands.
extrémny
Je v stave extrémneho odhodlania.
inizia ad imparare
extreme
He's in the state of extreme determination.
surový
Už si niekedy jedol surové mäso?
inizia ad imparare
raw
Have you ever eaten raw meat?
sladký
Čokoláda je obvykle sladká.
inizia ad imparare
sweet
Chocolate is usually sweet.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 300 najdôležitejších prídavných mien"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.