300 najdôležitejších prídavných mien 51 - 100

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
nepoddajný
Musíš byť húževnatý pokiaľ chceš prežiť.
inizia ad imparare
tough
You have to be tough if you want to survive.
svetlý
Moja izba je veľmi svetlá.
inizia ad imparare
bright
My room is very bright.
hnedý
Videl si niekedy hnedého holuba?
inizia ad imparare
brown
Have you ever seen a brown pigeon?
rozľahlý
Tvoj ranč je taký rozľahlý!
inizia ad imparare
vast
Your ranch is vast!
zvláštny
Počul si ten zvláštny zvuk?
inizia ad imparare
strange
Do you hear that strange sound?
lacný
Vždy kupujem lacné tričká.
inizia ad imparare
cheap
I always buy cheap T-shirts.
roztomilý
Aké roztomilé dievča!
inizia ad imparare
lovely
What a lovely girl!
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 300 najdôležitejších prídavných mien"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.