300 najdôležitejších prídavných mien 251 - 300

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
nemotorný
Som nemotorný - rozbil som ďalší pohár.
inizia ad imparare
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
kučeravý
Moje vlasy sú kučeravé.
inizia ad imparare
curly
My hair is curly.
vtipný
Juraj je inteligentný a vtipný.
inizia ad imparare
witty
George is intelligent and witty.
drzý
Nenávidím drzých ľudí.
inizia ad imparare
cheeky
I hate cheeky people.
rôzny
Sú rôzne možnosti.
inizia ad imparare
various
There are various options.
každý
Každé dieťa potrebuje kamaráta.
inizia ad imparare
every
Every child needs a friend.
láskavý
Láskavo Vás prosím o pomoc.
inizia ad imparare
kindly
I kindly request your assistance.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 300 najdôležitejších prídavných mien"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.