300 najdôležitejších prídavných mien 151 - 200

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zúrivý
Boj bol zúrivý.
inizia ad imparare
fierce
The fight was fierce.
veselý
Zahraj nejakú veselú hudbu!
inizia ad imparare
lively
Play some lively music!
hodný
Táto reštaurácie nie je hodná odporúčania.
inizia ad imparare
worthy
This restaurant is not worthy of recommendation.
zdĺhavý
Jeho prejav bol zdĺhavý a nudný.
inizia ad imparare
lengthy
His speech was lenthy and boring.
ležérny
Často nosím ležérne šaty.
inizia ad imparare
casual
I often wear casual clothes.
Boží
Mali by sme poslúchať Boží zákon.
inizia ad imparare
divine
We should obey the divine law.
pokojný
Buď pokojný, mám to pod kontrolou.
inizia ad imparare
calm
Stay calm, I got this.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 300 najdôležitejších prídavných mien"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.