Canada - những địa điểm đáng tham quan - Canada - places worth visiting

 0    7 schede    VocApp
 
Domanda Tiếng Việt Risposta Tiếng Việt
Tỉnh bang Quebec
inizia ad imparare
Tỉnh bang của Canada lớn nhất về về diện tích. Tỉnh nói tiếng Pháp, sử dụng tiếng Pháp Canada.
Tỉnh Ontario
inizia ad imparare
Tỉnh lớn thứ hai ở Canada. Nhờ sự tồn tại của 250.000 hồ, nó sở hữu một phần năm nước ngọt của thế giới. Tỉnh nói tiếng Anh, nhưng sử dụng tiếng Pháp.
Ottawa
inizia ad imparare
Là thành phố thủ đô của Canada. Đáng chú ý hơn về khí hậu, nó là thủ đô lạnh thứ bảy trên thế giới. Một trong những thành phố trẻ nhất, vì độ tuổi trung bình của dân số là dưới 35 tuổi. Ottawa tổ chức lễ hội hoa tulip Canada hàng năm.
+4 schede
La lezione è parte del corso
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Un totale di 477 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.