Nhà hàng - Restaurant

 0    44 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
rượu vang đỏ
Một chai rượu vang đỏ có giá bao nhiêu?
inizia ad imparare
red wine
How much does a bottle of red wine cost?
đường
Tôi không muốn thêm đường vào cà phê của mình.
inizia ad imparare
sugar
I don't want sugar in my coffee.
Có thể cho chúng tôi bàn hai người không?
inizia ad imparare
Could we have a table for two, please?
Bạn muốn đề xuất gì cho chúng tôi không?
inizia ad imparare
What would you recommend us?
xà lách
Tôi muốn một món xà lách gà ạ.
inizia ad imparare
salad
I would like to have a chicken salad, please.
tráng miệng
Tôi sẽ lấy một vài trái cây làm món tráng miệng.
inizia ad imparare
dessert
I'll have some fruits for dessert.
nước lọc, nước uống
Hãy cho tôi một chai nước lạnh.
inizia ad imparare
water
A bottle of cold water, please.
+37 schede
La lezione è parte del corso
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Un totale di 477 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.