Đại lý du lịch - Travel agency

 0    36 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
thị thực (visa)
Tôi có cần một thẻ visa để đến Canada không?
inizia ad imparare
visa
Do I need a visa to go to Canada?
Khi nào bạn quay lại?
inizia ad imparare
When do you want to return?
phút chót
Những đề xuất phút chót sẽ rẻ hơn?
inizia ad imparare
last minute
Are the last minute offers much cheaper?
(hòn) đảo
Chúng ta nên ghé thăm đảo nào của Croatian?
inizia ad imparare
island
Which Croatian island should we visit?
tour không trọn gói
Chi phí bao gồm tour không trọn gói với chi phí chỗ ở khách sạn.
inizia ad imparare
half-board
The price includes half-board hotel accommodation.
chuyến bay
Chuyến bay từ Warsaw đến Toronto giá bao nhiêu?
inizia ad imparare
flight
How much is the flight from Warsaw to Toronto?
những chỗ cuối cùng
Những chỗ cuối còn lại.
inizia ad imparare
last available places
Last available places are left.
+29 schede
La lezione è parte del corso
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Un totale di 477 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.