Lietvārdi angļu valodā 201 - 250 - English Nouns 201 - 250

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
drošība
Viņa darbs ir nodrošināt darbinieku drošību.
inizia ad imparare
safety
His job is to ensure the employees' safety.
lapa
Es izlasīju grāmatas pēdējo lapu un es joprojām nezinu, kurš ir slepkava!
inizia ad imparare
page
I read the last page of the book and I still don't know who is the killer!
skaņa
Es izdzirdēju savādu skaņu, tāpēc es iegāju istabā.
inizia ad imparare
sound
I heard a weird sound, so I entered the room.
ekonomija
Vācijai ir vislielākā ekonomika pasaulē.
inizia ad imparare
economy
Germany has the biggest economy in Europe.
audums
No kāda auduma ir uzšūta tava kleita?
inizia ad imparare
fabric
What kind of fabric is your dress made of?
aizsardzība
Prezidents vēlas izstrādāt jaunu aizsardzības programmu.
inizia ad imparare
defence
The president wants to develop a new defence program.
kampaņa
Tā bija gara politiskā kampaņa.
inizia ad imparare
campaign
It was a long political campaign.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.