Lietvārdi angļu valodā 751 - 800 - English Nouns 751 - 800

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
norādījums
Ir daži norādījumi, kas palīdz izvairīties no krīzes.
inizia ad imparare
indication
There are few indications that help avoid the crisis.
kabatas nauda
Kad biju pusaudzis, man nedeva kabatas naudu.
inizia ad imparare
pocket money
I didn't get any pocket money when I was a teenager.
sekretārs
Mans sekretārs ir ļoti kompetents.
inizia ad imparare
secretary
My secretary is very competent.
cepure
Šī cepure ir tradicionāla Zviedrijas austrumos.
inizia ad imparare
hat
This hat is traditional in the eastern Sweden.
izšķiešana
Tā ir laika izšķiešana!
inizia ad imparare
waste
It's a waste of time!
saskarsme
Starp valdību un tās iedzīvotājiem nav nekādas saskarsmes.
inizia ad imparare
interaction
There is no interaction between the government and the citizens.
imigrants
Šī biedrība cīnās par nelegālo imigrantu tiesībām.
inizia ad imparare
immigrant
This society fights for illegal immigrants' rights.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.