Lietvārdi angļu valodā 701 - 750 - English Nouns 701 - 750

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zars
Pērtiķi karājas zarā.
inizia ad imparare
branch
Monkeys are swinging on a branch.
pievilcība
Viņas pievilcību nevar noliegt. Katrs vīrietis uz ielas uz viņu atskatās.
inizia ad imparare
appeal
Her appeal is undeniable. Every man on the street turns around to look at her.
iebildums
Viņas iebildumi pret manu priekšlikumu nav pamatoti.
inizia ad imparare
objection
Her objection against my proposal is unjustified.
šaubas
Es šaubos par savu laulību.
inizia ad imparare
doubt
I'm having doubts about my marriage.
dalīšana
Vācijas sadalīšanās bija viens no Otrā pasaules kara rezultātiem.
inizia ad imparare
division
Germany's division was one of the results of World War II.
atsauce
Grāmata ir pilna ar atsaucēm uz citiem dokumentiem.
inizia ad imparare
reference
The book is full of references to other documents.
alus
Vai es, lūdzu, varētu pasūtīt alu?
inizia ad imparare
beer
Can I order a beer, please?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.