Lietvārdi angļu valodā 651 - 700 - English Nouns 651 - 700

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
vilciens
Katru rītu viņš gaida vilcienu uz darbu.
inizia ad imparare
train
Every morning he waits for a train to work.
cirkulācija
Veciem cilvēkiem bieži ir problēmas ar asinsriti.
inizia ad imparare
circulation
Older people often have problems with blood circulation.
sakne
Paskaties uz tā koka saknēm! Tās ir milzīgas!
inizia ad imparare
root
Look at these tree roots! They're enormous!
papīra lapa
Es uzrakstīšu savu numuru uz papīra lapas.
inizia ad imparare
sheet of paper
I'll write my number on this sheet of paper.
Zeme
Zeme ir ļoti skaista planēta.
inizia ad imparare
Earth
Earth is a really beautiful planet.
ieguldījums
Viņu ieguldījums šajā projektā ir nenovērtējams.
inizia ad imparare
contribution
Their contribution to the project is priceless.
krekls
Apvelc kreklu, viņi saka, ka tā ir eleganta vieta.
inizia ad imparare
shirt
Put on a shirt; they say it's an elegant place.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.