Lietvārdi angļu valodā 801 - 850 - English Nouns 801 - 850

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zinātnieks
Alberts Einšteins bija lielisks zinātnieks.
inizia ad imparare
scholar
Albert Einstein was a great scholar.
klimats
Kāds klimats ir Francijā?
inizia ad imparare
climate
What's the climate in France?
emocija
Izpaust savas emocijas ir svarīgi.
inizia ad imparare
emotion
It's important to express your emotions.
salīdzinājums
Tas bija labs salīdzinājums.
inizia ad imparare
comparison
That was a good comparison.
kārta
Mums jāuzklāj pēdējā krāsas kārta.
inizia ad imparare
layer
We have to apply the last layer of paint.
ieraksts
Ieraksts kompromitēja slavenu politiķi.
inizia ad imparare
recording
The recording compromised a famous politician.
pretinieks
Tas ir mans galvenais titula pretinieks.
inizia ad imparare
opponent
It's my main opponent for the title.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.