Lietvārdi angļu valodā 851 - 900 - English Nouns 851 - 900

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
aizkavēšanās
Mans vilciens kavējas par stundu.
inizia ad imparare
delay
My train has a one-hour delay.
motivācija
Viņa varētu būt laba studente, bet viņai trūkst motivācijas.
inizia ad imparare
motivation
She could be a good student, but she lacks motivation.
ekvivalents
Šīs zāles ir pārāk dārgas, man jāatrod to ekvivalents.
inizia ad imparare
equivalent
This medicine is too expensive, I have to look for an equivalent.
paraksts
Tavs paraksts ir nesalasāms.
inizia ad imparare
signature
Your signature is unreadable.
dzimšanas diena
Daudz laimes dzimšanas dienā!
inizia ad imparare
birthday
Happy birthday!
tendence
Viņam ir tendence sabojāt visas savas attiecības.
inizia ad imparare
tendency
arī: trend
He has a tendency to destroy every relationship he has.
baumas
Vai esi dzirdējis jaunākās baumas?
inizia ad imparare
rumour
arī: gossip
Have you heard the latest rumour?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.