Top 1000 Latvian Words 301 - 350

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
problem
You have to deal with this problem no matter how difficult it may seem.
inizia ad imparare
problēma
Tev ir jāstājas pretī šai problēmai, neskatoties uz to, cik sarežģīta tā ir.
until
You can't go home until you finish your work.
inizia ad imparare
līdz
Tu nevari iet mājās līdz neesi pabeidzis darbu.
phone
What's your phone number?
inizia ad imparare
telefons
Kāds ir tavs telefona numurs?
change
Sorry, but I have to make a lot of changes to your project.
inizia ad imparare
izmaiņas
Atvaino, bet man ir jāveic daudz izmaiņu tavā projektā.
times
I go to the gym three times a week.
inizia ad imparare
reizes
Es eju uz sporta zāli trīs reizes nedēļā.
part
It's only a part of the story.
inizia ad imparare
daļa
Tā ir tikai daļa stāsta.
comes
She always comes to visit me in the afternoon.
inizia ad imparare
darbības vārds "nākt" tagadnes trešajā personā
Viņa vienmēr nāk mani apciemot pēcpusdienā.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Latvian Words"
(Un totale di 999 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.