Top 1000 Latvian Words 401 - 450

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
even though
I invited her, even though I knew she wouldn't come.
inizia ad imparare
lai arī
Es viņu ielūdzu, lai arī zināju, ka viņa nenāks.
line
Draw a thick line.
inizia ad imparare
svītra
Uzzīmē biezu līniju.
in front
You are right in front of us.
inizia ad imparare
priekšā
Tu esi tieši mums priekšā.
light
frivolous
I'm not in the mood for serious conversations. Let's talk about something light - have you seen any good movies recently?
inizia ad imparare
nenopietns
Es neesmu noskaņots nopietnām sarunām. Parunājam par kaut ko nenopietnu - vai pēdējā laikā esi redzējis kādu labu filmu?
either
I don't know either of them.
inizia ad imparare
viens no abiem, viens vai otrs
Es nepazīstu nevienu no viņiem.
reason
For some reason she decided to break up with her boyfriend.
inizia ad imparare
iesmesls
Kaut kāda iemesla dēļ, viņa izlēma šķirties ar savu puisi.
city
London is a huge city.
inizia ad imparare
lielpilsēta
Londona ir milzīga pilsēta.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Latvian Words"
(Un totale di 999 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.