Top 1000 Latvian Words 651 - 700

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to press
also: persuade
My boss is pressing me to give the speech.
inizia ad imparare
piespiest kaut ko darīt
Mans priekšnieks spiež mani teikt runu.
its
The dog was chasing its tail for almost half an hour.
inizia ad imparare
savu
Suns gandrīz pusstundu ķēra savu asti.
to experience
She experienced some pain in her life.
inizia ad imparare
piedzīvot
Viņa savā dzīvē ir piedzīvojusi daudz slikta.
community
I want to feel like a part of the community.
inizia ad imparare
kopiena
Es gribu būt daļa šīs kopienas.
management
Good management is the key to success.
inizia ad imparare
vadīšana
Laba pārvaldība ir galvenā panākumu atslēga.
experience
Your job experience is really impressive!
inizia ad imparare
pieredze
Jūsu darba pieredze ir tiešām iespaidīga!
mission
for example, about a group of priests
The early Catholic missions were not popular among the natives.
inizia ad imparare
misija
Agrīnās katoļu misijas nebija populāras iezemiešu vidū.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Latvian Words"
(Un totale di 999 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.