Top 1000 Latvian Words 751 - 800

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
required
Proper attire is required if you want to enter Harrods in London.
inizia ad imparare
darbības vārda "pieprasīt" vienkāršā pagātne
Ja tu vēlies iekļūt "Harrods" Londonā, tev nepiešams kārtīgs apģērbs.
according
According to my grandmother, one glass of wine a day makes you live longer.
inizia ad imparare
saskaņā
Saskaņā ar manas vecmammas teikto, viena glāze vīna dienā paildzina mūžu.
recent
The recent edition of this comic book was the best!
inizia ad imparare
nesens
Šīs komiksu grāmatas nesenais izlaidums bija vislabākais!
products
The company is distributing sample products as a means of promoting.
inizia ad imparare
produkti
Uzņēmums, polpularizējot savu produktu, izdala paraugproduktus.
field
area of interest
She's an expert in the field of linguistics.
inizia ad imparare
joma
Viņa ir eksperte lingvistikas jomā.
field
land
What is growing in this field?
inizia ad imparare
tīrums
Kas aug tajā tīrumā?
various
Various artists will perform during this event.
inizia ad imparare
dažādi
Šī pasākuma laikā uzstāsies dažādi mākslinieki.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Latvian Words"
(Un totale di 999 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.