Top 1000 Latvian Words 801 - 850

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
association
This association deals with the right treatment of animals in animal shelters.
inizia ad imparare
asociācija
Šī biedrība nodarbojas ar dzīvnieku pareizu ārstēšanu dzīvnieku patversmēs.
west
The hero set off on a trip to the Wild West.
inizia ad imparare
rietumi
Varonis uzsāku ceļu uz Mežonīgajiem rietumiem.
above
There is a poster above the bed.
inizia ad imparare
virs
Vits gultas atrodas plakāts.
addition
This book will be a fine addition to my collection.
inizia ad imparare
pielikums
Šī grāmata būs lielisks pielikums manai kolekcijai.
organization
The World Health Organization was established in 1948.
inizia ad imparare
organizācija
Pasaules Veselības organizācija tika nodibināta 1948. gadā.
professional
Ted wants to become a professional volleyball player.
inizia ad imparare
profesionāls
Teds grib būt profesionāls volejbola spēlētājs.
post
also: mail
Send me a postcard by post when you're on holiday!
inizia ad imparare
pasts
Nosūti man pastkarti, kad esi brīvdienās!
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Latvian Words"
(Un totale di 999 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.