Top 1000 Latvian Words 701 - 750

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
global
also: whole
We need a global picture of the problem to solve it.
inizia ad imparare
vispārējs
Mums nepieciešams vispārējs skatījums uz problēmu, lai to atrisinātu.
market
a place where you can buy products
I buy groceries at a local farmer's market.
inizia ad imparare
tirgus
vieta, kur var nopirkt produktus
Es produktus pērku vietējā zemnieku tirgū.
industry
The governor tried to attract more industry to his state.
inizia ad imparare
rūpniecība
Gubernators mēģināja piesaistīt savai valstij vairāk rūpniecības nozaru.
to board
also: get on
We were too late to board the plane.
inizia ad imparare
iekāpt kuģī (lidmašīnā)
Mēs ieradāmies pārāk vēlu, lai iekāptu lidmašīnā.
learning
Learning languages is now a must.
inizia ad imparare
mācīšanās
Mūsdienās, valodu mācīšanās ir vajadzība.
issues
refers to newspaper or magazine editions
He has all the past issues of the Times.
inizia ad imparare
izdevumi
Viņam ir visi iepriekšējie laikraksta "Times" izdevumi.
market
people who buy a product
Is there a market for our product?
inizia ad imparare
tirgus
Vai pastāv tirgus mūsu produktam?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Latvian Words"
(Un totale di 999 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.