Beach - Bãi biển

 0    19 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
sand beach
Is there a sand beach close to our hotel?
inizia ad imparare
bãi cát
Có bãi cát (biển) nào gần với khách sạn chúng ta không?
stony beach
He doesn't like stony beaches.
inizia ad imparare
bãi đá
Anh ấy không thích bãi đá cho lắm.
beach towel
Where are our beach towels?
inizia ad imparare
khăn tắm biển
Khăn tắm biển của chúng ta đâu rồi?
sunglasses
I have lost my sunglasses!
inizia ad imparare
kính râm
Tôi đã làm mất kính râm của mình rồi!
flip-flops
I lost my flip-flops.
inizia ad imparare
dép kẹp
Tôi để lạc đôi dép kẹp của mình rồi.
pier
We tied the boat to a pier.
inizia ad imparare
bến tàu
Tôi buộc tàu vào bến rồi.
Do you know where a nice and not too crowded beach is?
inizia ad imparare
Bạn có biết bãi biển nào đẹp mà không quá đông đúc ở đâu không?
+12 schede
La lezione è parte del corso
"Vietnamese for travelling"
(Un totale di 433 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.