Train - Tàu hoả, xe lửa

 0    33 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Is this train going to Atlanta?
inizia ad imparare
Có phải chuyến tàu này sẽ đến Atlanta không?
strike
How long does the strike last?
inizia ad imparare
cuộc bãi công
Cuộc bãi công kéo dài trong bao lâu?
platform
Which platform does the train to New York depart from?
inizia ad imparare
sân ga
Những chuyến tàu đến New York khởi hành ở sân ga nào?
conductor
I would like to talk to the conductor.
inizia ad imparare
tàu trưởng
Tôi muốn nói chuyện với trưởng tàu.
train timetable
Where is the train timetable?
inizia ad imparare
thời gian biểu tàu hoả
Thời gian tàu chạy nằm ở đâu?
baggage checkroom
I'd like to leave my luggage at the baggage checkroom.
inizia ad imparare
phòng kiểm tra hành lý
Tôi muốn gửi hành lý của mình ở phòng kiểm tra hành lý.
railway, railroad
How old is this railroad?
inizia ad imparare
đường ray
Đường ray này có bao nhiêu tuổi đời?
+26 schede
La lezione è parte del corso
"Vietnamese for travelling"
(Un totale di 433 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.