Restaurant - Nhà hàng

 0    44 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
white wine
How much does a glass of white wine cost?
inizia ad imparare
rượu vang trắng
Một ly rượu vang trắng có giá bao nhiêu?
What would you like?
inizia ad imparare
Bạn muốn cái gì?
What would you recommend us?
inizia ad imparare
Bạn muốn đề xuất gì cho chúng tôi không?
salad
I would like to have a chicken salad, please.
inizia ad imparare
xà lách
Tôi muốn một món xà lách gà ạ.
dessert
I'll have some fruits for dessert.
inizia ad imparare
tráng miệng
Tôi sẽ lấy một vài trái cây làm món tráng miệng.
water
A bottle of cold water, please.
inizia ad imparare
nước lọc, nước uống
Hãy cho tôi một chai nước lạnh.
bill, check
Can I have the bill, please?
inizia ad imparare
hoá đơn
Tôi có thể nhận hoá đơn không?
+37 schede
La lezione è parte del corso
"Vietnamese for travelling"
(Un totale di 433 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.