Jízda autobusem nebo vlakem - Taking a bus or a train

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Tohle je moje zastávka.
inizia ad imparare
This is my stop.
Kde je pokladna?
inizia ad imparare
Where is the ticket office?
V kolik jede další vlak do centra?
inizia ad imparare
What time is the next train to the city center?
Je tohle sedadlo volné?
inizia ad imparare
Is this seat free?
Ten řidič (autobusu) tam nezastavuje. Musím jet jiným autobusem.
inizia ad imparare
The bus driver doesn't stop there. I have to take another bus.
Kde jsou automaty na jízdenky?
inizia ad imparare
Where are the ticket machines?
Kde je autobusové nádraží?
inizia ad imparare
Where is the bus station?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická konverzační příručka"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.