Rozhovor s cizím člověkem - Conversation with a stranger

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Ptám se, protože bych chtěl vyměnit svůj telefon.
inizia ad imparare
I ask you because I want to replace my phone.
replace = vyměnit, nahradit novým
Co se těch bot týče, je čas pořídit si nové.
inizia ad imparare
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
To co říkáte je dobrý návrh.
inizia ad imparare
What you are saying is a good suggestion.
Byla to dobrá koupě?
Vyplatilo se to?
inizia ad imparare
Was it good value?
Mohu se Vás na něco zeptat?
inizia ad imparare
Can I ask you something?
Nevíte, v kolik tady zavírají?
inizia ad imparare
Do you know what time this place closes?
Koupil jste je někde poblíž?
inizia ad imparare
Did you get them near here?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická konverzační příručka"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.