Na pohovoru - In an interview

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Myslím, že mám vlastnosti, které hledáte.
inizia ad imparare
I think I have the profile you are looking for.
Mohl byste to prosím zopakovat.
inizia ad imparare
Could you please say that again?
Děkuji Vám za tuto příležitost.
inizia ad imparare
Thank you for the opportunity.
Mohl byste mi prosím říct, jaké Vaše společnost poskytuje výhody?
inizia ad imparare
Could you please tell me what are the company's benefits?
Vždy jsem měl zájem pracovat ve vaší společnosti.
inizia ad imparare
I've always been interested in working in your company.
Velmi se mi líbil profil toho pracovního místa.
inizia ad imparare
I really liked the profile of the job.
Mohl bych pomoct v oblasti propagace.
inizia ad imparare
I could help in the advertising area.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická konverzační příručka"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.