Po večírku - After a party

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Atmosféra byla úplně strhující.
inizia ad imparare
The atmosphere was totally exciting.
Měl jsem pár drinků.
inizia ad imparare
I had a couple of drinks.
Moje sestra mě pozvala na večírek.
inizia ad imparare
My sister invited me to the party.
Ten večírek byl úžasný.
inizia ad imparare
The party was awesome.
Jaká byla hudba?
inizia ad imparare
How was the music?
Jaká byla výzdoba?
inizia ad imparare
How was the decor?
Byl tam bazén?
inizia ad imparare
Was there a swimming pool?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická konverzační příručka"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.