Pronajímání si bytu - Renting an apartment

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Mohou být zvířata venku?
inizia ad imparare
Can the pets be outside?
Jaká domácí zvířata povolujete?
inizia ad imparare
What kind of pets do you allow?
Pomohl bys mi, prosím, přestěhovat se?
inizia ad imparare
Could you please help me move?
Musím vyplnit přihlášku.
inizia ad imparare
I need to fill an application form.
Vhodnou nabídku jsem našel na internetu.
inizia ad imparare
I found a convenient offer on the Internet.
Ten byt je velký a má balkon.
inizia ad imparare
The apartment is big and has a balcony.
Abych se nastěhoval, musím zaplatit první nájem a kauci.
inizia ad imparare
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická konverzační příručka"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.