Žádání a dávání svolení - Asking and giving permission

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Bez problému.
inizia ad imparare
There's no problem.
Prosím, klidně to udělej.
inizia ad imparare
Please feel free to do it.
To bys nemohl udělat.
inizia ad imparare
You couldn't do that.
Bylo by v pohodě, kdybych vzal psa na procházku?
inizia ad imparare
Would it be all right if I walk the dog?
Mohu si tady sednout, prosím?
inizia ad imparare
Can I sit here, please?
Je v pořádku, když použiji tvoje pero?
inizia ad imparare
Is it okay if I use your pen?
Bude ti vadit, když zhasnu?
inizia ad imparare
Do you mind if I turn the lights off?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická konverzační příručka"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.